İstanbul Üniversitesi
                                Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
                                Genel Cerrahi Anabilim Dalı                                                       
anasayfa
  Tarihçe Öğretim Üyeleri Çalışanlar Eğitim Programı Birimler Kliniğimiz Duyurular Hasta Bilgilendirme Linkler İletişim  


 

SAYGIYLA ANIYORUZ

Kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımıza hizmet etmiş,
başkan, öğretim üye ve yardımcıları ile tüm mensuplarımızı minnetle  ve saygıyla anıyoruz.
Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin,
bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır.


1909 Yılından İtibaren Anabilim Dalımızda Çalışmış,
Kaybettiğimiz Öğretim Üyelerimiz
 

Prof.Dr. Kerim Sebati Gürgün (1942)
Ord.Prof.Dr. A.Burhaneddin Toker (1951)
Prof.Dr.Saadettin Vedat Koçer(1953)
Ord.Prof.Dr. Cemil Topuzlu (1958)
Doç.Dr.Selçuk Kanatlı (1969)
Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan (1972)
Ord. Prof. Dr. A.Fahri Arel (1974 )
Doç.Dr.Hazım Bumin (1976)
Prof. Dr. Bedii Gorbon (1980)
Prof. Dr. Mecdi Ramazanoğlu (1981 )
Ord.Prof.Dr.Rudolf Nissen (1981)
Prof. Dr. Kaya Gürsel (1984)
Prof. Dr. Orhan Ersek (1988)
Prof. Dr. Selçuk Aybar (1990)
Prof.Dr.Feyyaz Berkay (1991)
Prof.Dr.Baha Sezer (1992)
Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (1995)
Prof. Dr. Ali Pusane (1995)
Prof. Dr. Kemal Aydınlıoğlu (1996)
Prof.Dr.Nihat Dorken (1997)
Prof.Dr.Yılmaz Karaözbek (1998)
Prof.Dr.Akdoğan Erözbek (2001)
Prof.Dr.Derviş Manizade (2003)
Prof.Dr.Alaaddin Vardar (2004)
Prof. Dr. İsmail Aydemir (2006)
Prof.Dr.Aytekin Erdağ (2008)
Prof.Dr.Tarık Minkari (2010)
Prof.Dr. Ayhan Bilgin (2012)
Prof.Dr. Mehmet Sakaoğlu (2012)


 

1909 Yılından Günümüze Anabilim Dalımızın Geçirdiği Dönemler ve Başkanları

Darülfünun Tıp Fakültesi 1.Seririyat-ı Hariciye’den
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na


( Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy tarafından düzenlenmiştir)

 

1909-1933 Darülfünun Tıp Fakültesi 1.Seririyat-ı Hariciye
Ord.Prof.Dr. Cemil Topuzlu (1909-1912)
Müderris Dr. Kerim Sebati Gürgün (1912-1933)
 
1933-1951 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi I.Şirürji Kliniği
Ord.Prof.Dr.Rudolf Nissen (1933-1940)
Ord.Prof.Dr.Burhaneddin Toker (1941-1951 )
 
1951-1963 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi I.Cerrahi Kliniği
Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan (1951-1960)
Prof. Dr. Bedii Gorbon (1960-1963)
 
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi III.Cerrahi Kliniği
1951’de Cerrahpaşa’da I.Cerrahi Kliniğinden ayrılarak kurulan
III.Cerrahi Kliniği 1963’de tekrar Cerrahi Kliniğine katılmıştır.
 

Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1951 –1960)
Prof.Dr.Derviş Manizade (1960-1962)
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1962-1963)
 
1963-1967 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Cerrahi Kürsüsü
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1963-1967)
 
1967-1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsü
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1967-1972)
Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (1972-1982)
 
1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (1982-1983)
Prof. Dr. Selçuk Aybar (1983- 1990)
Prof. Dr. Hürol İnsel(1990-1999)
Prof. Dr. Ümit Balcısoy (1999- 2007)
Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy (2007 ’den beri)