Cerrahpaşa Tıp Dergisi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yayın organıdır.
Yılda dört sayı yayınlanır.

·         1970-1996 İçindekiler

·         1995-2000 Çalışma özetleri

·         1998-2010 Tam metin makaleler

·         Yazarlara bilgi

·         Yayın kurulu

·         Yayın hakkı devir formu

·         Çıkar çakışması beyan formu

Editör:
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy


Yazışma adresi:
Cerrahpaşa Tıp Dergisi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Dergi Bürosu,
34098 İstanbul
 
Editör e-posta:
                   ctfedit@istanbul.edu.tr

Dergi sekreteri:
                  Emine Bitiş
Tel ve Faks:
                        (212) 4143360; (212) 4143000/21733
İÜ iç Hat:
                             21733
Sekreterlik e-posta:
          ctfdergi@istanbul.edu.tr
İnternet adresi:                   www.ctfdergisi.org
                                                  www.ctf.edu.tr/dergi

ISSN: 1300-5227
Basım organizasyon:
Deomed Medikal Yayıncılık

Son güncelleme: 20.05.2011

Cerrahpaşa Tıp Dergisi, Tübitak Türk Tıp Dizini, ISI Master Journal List (Thomson Scientific Master Journal List),  Biological Abstracts Journal List ve Biosis Previews kapsamındadır.

 

 

Editörler Çalıştayı Duyurusu

11 Nisan 2008 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda, Ulakbim-Türk Tıp Dizini Kurulu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi işbirliğiyle bir "Editörler Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Çalıştay sunularına ve katılım listesine buradan ulaşabilirsiniz.