ENGLISH

   İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Ders Kurulları Sınav Analizleri, 2008-2017

     Birinci Sınıf

     Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş

 

     Ders Kurulu 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I

 

     Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II

 

     Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş

 

 

     İkinci Sınıf

     Ders Kurulu 2.1: Lokomotor Sistem

 

     Ders Kurulu 2.2: Kalp ve Damar Sistemi

 

     Ders Kurulu 2.3: Solunum Sistemi

 

     Ders Kurulu 2.4: Hematopoetik Sistem, İmmünoloji, Mikrobiyoloji

 

     Ders Kurulu 2.5: Gastrointestinal Sistem

 

 

     Üçüncü Sınıf

     Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş

 

     Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları

 

     Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem

 

     Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji

 

     Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma

 

     Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

  

     Öğrenci ana sayfaya dönüş

        Son güncelleme: 11.05.2017

  

       http://www.ctf.edu.tr/egitim_ogretim/sinav_analiz.htm

       http://194.27.141.99/egitim_ogretim/sinav_analiz.htm