Prof. Dr. A. Gökhan Akkan’ın Ders Notları ve Sunuları

Güncellendiği tarih: 30 Mayıs 2007

 

6. Sömestr Ders Notları

 Genel Farmakoloji

01-Farmakolojiye Giriş

 

02-İlaçların Uygulama Yerleri

 

03-Absorpsiyon

 

04-Dağılım

 

05-Biyotransformasyon

 

06-Atılım

 

07-İlaçların Toksik Tesirleri

 

 

Antibiyotik ve Kemoterapötikler

01-Antibiyotiklere Giriş

 

02-Beta Laktam Antibiyotikler

 

03-Aminoglikozidler

 

04-Linkozamidler

 

05-Tetrasiklinler

 

06-Amfenikoller

 

07-Antistafilokokal Antibiyotikler

 

08-Sülfonamidler

 

09-Florokinolonlar

 

10-Makrolitler

 

11-Üriner Enfeksiyonların Tedavisi

 

12-Klinikte Antibiyotik Kullanımı

 

 

8. Sömestr Ders Notları

 

NO ve Donörleri

 

Hormonlara Giriş

 

Hipotalamo-Hipofizyel Hormonlar

 

Pankreas Hormonları

 

Tiroid Hormonları

 

Adrenokortikotropik Hormonlar

 

Androjenler ve Anabolik Steroidler

 

Dişi Seks Hormonları ve Oral Kontraseptifler

 

Kalsiyotropik Hormonlar

 

 

İmmünoloji Ders Notları

 

Sitokinler

 

İmmünofarmakoloji

 

 

Kırsal Hekimlik

 

Kimyasal Savaş Zehirlenmeleri

 

 

Tıbbi Biyoloji

 

İnfeksiyonlara Karşı Savunma Mekanizmaları

 

 

 

 

 

 

 

Ana sayfaya dönüş