Yazdır

Bölümler, Anabilim ve Bilim Dalları

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İhsan Taşçı

Prof. Dr. İhsan TAŞÇI

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Murat Süphan Ertürk

Prof. Dr. Murat Süphan ERTÜRK

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Yağmur Aydın

Prof. Dr. Yağmur AYDIN

 

 Anabilim Dalları ve Başkanları
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Yağmur AYDIN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatiş ALTINDAŞ
  └ Ağrı Bilim Dalı   Prof. Dr. Fatiş ALTINDAŞ
  └ Yoğun Bakım Bilim Dalı   Prof. Dr. Yalım DİKMEN
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Halil AK
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk EMİR
   Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Haluk EMİR
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Kamil KAYNAK
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Güzin İSKELELİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Velittin YEDİGÖZ
  └ Genel Jinekoloji ve Obstetrik Bilim Dalı   Prof. Dr. Velittin YEDİGÖZ
  └ Jinekolojik-Onkoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Cevdet ŞANİOĞLU
  └ Perinatoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Rıza MADAZLI
  └ Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı   Prof. Dr. Mehmet İDİL
  └ Ürojinekoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Altay GEZER
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Kamil Hasan TÜZÜN
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Özgün ENVER
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Önder AYDINGÖZ
  El Cerrahisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Muharrem BABACAN
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Yağmur AYDIN
  └ El Cerrahisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Yağmur AYDIN
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Canser ÇAKALIR
   Dermatopatoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Cüyan DEMİRKESEN
   Jinekopatoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Şennur İLVAN
   Nöropatoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Büge ÖZ
   Pediatrik Patoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Sergülen DERVİŞOĞLU
   Sitopatoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Canser ÇAKALIR
Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Nur Ahmet ERÖZENCİ
   Androloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Kadir Emre AKKUŞ

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

 

Bölüm Başkanı

tanju-beger

Prof. Dr. Tanju BEĞER

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hüsniye Yüksel

Prof. Dr. Hüsniye YÜKSEL


Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hüsniye Yüksel

Prof. Dr. Ömer Fehmi TABAK

 

 Anabilim Dalları ve Başkanları
Acil Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
Adli Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Gürsel ÇETİN
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Fikret SİPAHİOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN
  Adolesan Bilim Dalı   Prof. Dr. Müjgan ALİKAŞİFOĞLU
  Çocuk Acil Bilim Dalı   Prof. Dr. Halit ÇAM
  Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Saadet Olcay EVLİYAOĞLU
  Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı   Prof. Dr. Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ
  Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı   Prof. Dr. Beyhan TÜYSÜZ
  Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı   Prof. Dr. Necla AKÇAKAYA
  Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Tülin Tiraje CELKAN
  Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Ayşe Güler EROĞLU
  Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı   Prof. Dr. Ahmet AYDIN
  Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Lale SEVER
  Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı   Doç. Dr. Sema SALTIK
  Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR
  Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı   Prof. Dr. Halit ÇAM
  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji-Alerji Bilim Dalı   Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
  Genel Pediatri Bilim Dalı   Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN
  Neonatoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Yıldız PERK
  Sosyal Pediatri Bilim Dalı   Prof. Dr. Emel TAŞDELEN GÜR
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Türkay DEMİR
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN
  Veneroloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ömer Fehmi TABAK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU
  Algoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Kenan AKGÜN
  Romatoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Sema UMUT
  İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı   Prof. Dr. Sema UMUT
  İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı   Prof. Dr. Bilun GÜROCAK GEMİCİOĞLU
  Yoğun Bakım Bilim Dalı   Prof. Dr. Benan MÜSELLİM
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ 
  Çevre Sağlığı Bilim Dalı   Doç. Dr. Günay CAN
  İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı   Prof. Dr. Mehmet Sarper ERDOĞAN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Teoman SOYSAL
  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı   Prof. Dr. Mücahit ÖZYAZAR
  Gastroenteroloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Abdullah SONSUZ
  Genel Dahiliye Bilim Dalı
  Prof. Dr. Adnan Levent YALDIRAN
  Geriatri Bilim Dalı   Prof. Dr. Tanju BEĞER
  Hematoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Teoman SOYSAL
  Nefroloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Rezzan ATAMAN
  Romatoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Emire SEYAHİ
  Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Fuat Hulusi DEMİRELLİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Vural Ali VURAL
Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sabahattin SAİP
  Algoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Baki GÖKSAN
   Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı   Prof. Dr. Birsen İNCE
  Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Ahmet Veysi DEMİRBİLEK
  Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Meral ERDEMİR KIZILTAN
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Bedii KANMAZ
  Radyofarması Bilim Dalı   Prof. Dr. Levent KABASAKAL
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ömer Erol UZEL
Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İsmail MİHMANLI
  Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı   Prof. Dr. Sebuh KURUĞOĞLU
  Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Füruzan NUMAN
  Nöroradyoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Osman KIZILKILIÇ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin DURAN
  Adli Psikiyatri Bilim Dalı   Prof. Dr. Alaattin DURAN
  Geropsikiyatri Bilim Dalı   Prof. Dr. Mahmut Reha BAYAR
  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı   Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  Prof. Dr. Ahmet Gökhan AKKAN
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa ÖZEN

 

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna

Prof. Dr. Mehmet Yakup TUNA

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ş. Selmin Toplan

Prof. Dr. Ş. Selmin TOPLAN

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hakkı Oktay SEYMEN

Prof. Dr. Hakkı Oktay SEYMEN

 

 Anabilim Dalları ve Başkanları
Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Yakup TUNA
Biyofizik Anabilim Dalı Prof. Dr. Şefik DURSUN
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Şükrü ŞENOCAK
Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Gülderen ŞAHİN
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İsmail SEÇKİN
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin SÖNMEZ
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Turgut ULUTİN
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuri KİRAZ
  Tıbbi Mikoloji Bilim Dalı   Prof. Dr. Nuri KİRAZ
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdullah SONSUZ
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ

 

 Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölüm Başkanlığı

Program Yöneticisi:

seniha-hacihanefioglu

Prof. Dr. Seniha Numan HACIHANEFİOĞLU

 

 Prof. Dr. Uğur Derman İngilizce Tıp Programı

Program Yöneticisi:

260

Prof. Dr. Öner SÜZER

AddThis Social Bookmark Button
© 2012-2014 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Powered by Joomla 1.7 Templates