Doğum Yeri-Tarihi:

 

İstanbul 1957

Görevi

 

Prof.Dr.

İş Adresi:

 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı  

P.K. 9 Cerrahpaşa 34301

İstanbul

Telefon:

 

212 5861519

212 5863533  

212 5884800 / 2220

Fax:

 

212 5861575  

212 2331127

E-Posta

 

kaytaza@tkbbv.org.tr

Yabancı Dil

 

İngilizce

 

1957’de Vezirköprü’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Vezirköprü’de yaptı.

 

1971-1975 yılları arasında İstanbul Robert Kolej’de lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1981 Mart ayında Tıp doktoru ünvanını aldı. Hemen ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Kliniği ihtisas imtihanını kazanarak ihtisasa başladı.

 

Yaklaşık 4,5 yıllık bir Kulak-Burun-Boğaz eğitimi süresince çeşitli yurt içi bilimsel kongrelere katıldı. 1985 yılı Eylül ayında “Günümüzde İşitme Aygıtı Uygulama Yöntemi” adlı tezi ile Kulak-Burun-Boğaz uzmanı olmaya hak kazandı.

 

İstanbul Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nde askerlik görevini, Nizip ve İzmit Devlet Hastaneleri’nde de mecburi hizmetini yaptı.

 

1989 Kasım ayında girdiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi kadrosunda uzman doktor olarak çalıştı. Ekim 1990 döneminde Tıp’da Doçentlik sınavına girdi, başarılı oldu ve Doçent ünvanını aldı. Aralık 1996 tarihinde ‘Guinea Pig’lerde Timpanik Membran, Orta Kulak ve Östaki Tüpü Mukoza Ultrastrüktürü’ adlı takdim tezi ile Profesörlük ünvanını kazandı. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosunda çalışmaktadır.

 

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı Araştırma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Otorinolarengoloji ve Baş & Boyun Cerrahisi Vakfı Kurucu Üyesidir. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu yedek üyesidir. Larengoloji Derneği asil üyesidir. Temmuz 1994 tarihinden Şubat 2000 tarihine kadar  Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunda muhasip ve genel sekreter olarak ve Eylül 1994-Aralık 1996 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre düzenlenmesine aktif olarak katılmıştır. Türk Otolarengoloji Arşivi dergisi yardımcı editörü olup, Geriatri, Otoscope, KBB İhtisas Dergisi, Form Sante ve KBB Postası dergilerininde yayın kurullarındadır.

 

Prof.Dr. Asım Kaytaz evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

    Yayınlar

 

1. Choanal Atresia Kaytaz A,  Ada M,   Bilgin H,  Korkut N,  Devranoğlu İ, Proceedings Of The XV. World Congress Of Otorhinolaryngology, Head And Neck Surgery, Vol:II, S:604-607, Multiscience Publishing Co., U.K. 1993

 

2. Prosthetic Speech Rehabilitation After Total Laryngectomy  (Provox Voice Prosthesis) Sunar O,  Korkut N,  Ada M,  Kaytaz A,  Devranoğlu İ,

E.G.F.L. 5. International Congress on Surgical And Prosthetic Voice Restoration After Total Laryngectomy, Grado-Italy, September 10-12, 1993

 

3. Guinea Pig’lerde Timpanik Membran, Orta Kulak Ve Östaki Tüpü Mukozası Ultrastrüktürü Korkut N, Ada M, Kaytaz A, Devranoğlu İ, Sunar O, Bora F, Keskin N, Öztürk M,  Şatıroğlu G, K.B.B. İhtisas Dergisi, 2:3, S:237-240, 1995

 

4. Guinea Pig’lerde Topik Alkol-Borik Satüre Solüsyon Kullanımı Sonrası Timpanik Membran Ve Orta Kulak Mukozasında Ultrastrüktürel Bulgular

Ada M, Korkut N, Devranoğlu İ, Kaytaz A, Sunar O, Bilgin H, Öztürk M, Şatıroğlu  G, K.B.B. İhtisas Dergisi, 2:3, S:223-226, 1995

 

5. Spazmodik Disfonilerde Botulinum Toksin Kullanımı Kaytaz A, Kızıltan M, Ada M, Erem M, Yazıcılar O, 24.Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, S:541-544,  Aralık 1998

 

6. Kronik Sinüzitli Hastaların Nasal Mukoza Ve Serumlarında Bakır-Çinko Tayini Ünal T, Kaytaz A, Ada M, Toprak M, Öktem F, Öz F, Gülen H, Oğuz F, Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi  XXV.Ulusal Kongresi, 18-22 Eylül 1999 Büyük Efes Oteli- İzmir

 

    KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

23. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, Erol Ofset, İstanbul, 1996

 

24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, İstanbul, 1998

 

Baş Ağrıları - Baş Dönmeleri, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Yayınları, Deonta Medya, İstanbul, 1998