İ.Ü.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Ana
Sayfa

  CTF Kütüphanesi Katalog Tarama: Kampus İçinden - Kampus Dışından I MEDLINE-PubMed | E-Veritabanları /E- Dergiler   I  SCI I SCI-Expanded-Dergi Listesi I CITATION INDEX-Atıf Tarama I Yabancı Dergilerin Yazım Kuralları | Türkçe Makale Tarama I CTF 'nin 2011 Yılı SCI-E ve Türk Tıp Veritabanı Kapsamındaki Makaleleri  I Sanal Kütüphane 

 

TÜRKÇE MAKALE TARAMA

 

ONLİNE ERİŞİME AÇIK TÜRKÇE  DERGİLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Adli Tıp Bülteni
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Advances in Molecular Medicine
Anadolu Kardiyoloji Dergisi
Anadolu Tıp Dergisi
Anestezi Dergisi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Journal of Ankara Medical School
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Bağımlılık Dergisi
Bursa Devlet Hastanesi Bülteni
Cerrahpaşa Tıp Dergisi
Çağdaş Cerrahi Dergisi
Çocuk Dergisi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Ege Tıp Dergisi
Ekoloji Dergisi
Epilepsi
Erciyes Tıp Dergisi
FABAD (Journal of Pharmaceutical Sciences)
Fiziksel Tıp Dergisi
Gazi Medical Journal
Genel Tıp Dergisi
Geriatri Dergisi
GORM (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine)
Gülhane Tıp Dergisi
Hacettepe Ortopedi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
İbni Sina Tıp Dergisi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HYO Bülteni
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi
Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni
Journal of Neurological Sciences [Turkish]
Kadın Doğum Dergisi
KBB-Forum
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
Medical Network Kardiyoloji Dergisi
Medical Network Klinik Bilimler and Doktor
Medical Network Oftalmoloji Dergisi
Neuroanatomy Dergisi
OTOSKOP Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Patoloji Bülteni
Pediatrik Cerrahi Dergisi
Perinatoloji Dergisi
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi
Romatizma Dergisi
Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
Solunum Dergisi
Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi
Toraks Dergisi
Trakya Üniversitesi Tip Fakultesi Dergisi
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Turkish Journal of Agriculture and Forestry
Turkish Journal of Biology
Turkish Journal of Cancer
Turkish Journal of Gastroenterology
Turkish Journal of Haematology
Turkish Journal of Medical Sciences
Turkish Journal of Veterinary and Animal Science
Turkish Journal of Zoology
Turkish Neurosurgery
Turkish Respiratory Journal
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi
Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi
Türk Fertilite Dergisi
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Türk Kardiyoloji Dernegi Arşivi
Türk Nöroşirürji Dergisi
Türk Oftalmoloji Gazetesi
Türk Otolarengoloji Arşivi
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
Türk Psikiyatri Dergisi
Türk Üroloji Dergisi
Türkderm
Türkiye Klinikleri Dergileri
Türkiye Parazitoloji Dergisi
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Ulusal Travma Dergisi
Veteriner Bilimleri Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
Zeynep Kamil Tıp Bülteni