Sempozyum Dizisi Yayın No: 23   

   

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Editörler: Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy, Prof. Dr. Hülya Uzunismail
(20 Yazar Katılımıyla, 320 Sayfa)
Ocak 2001

 


İçindekiler

Birinci Bölüm: Önemli Gastrointestinal Sorunlar

Dispepsi [PDF]
Prof. Dr. Kadir Bal (s. 9-17)

Helicobacter Pylori ve Eradikasyon [PDF]
Prof. Dr. Hülya Uzunismail
(s. 19-26)

Akut Diyare [PDF]
Prof. Dr. Recep Öztürk
(s. 27-56)

Kronik Diyare [PDF]
Prof. Dr. Hülya Uzunismail
(s. 57-69)

Konstipasyon [PDF]
Prof. Dr. İbrahim Yurdakul
(s. 71-81)

İrritabl Barsak Sendromu [PDF]
Prof. Dr. İbrahim Yurdakul
(s. 83-92)

Divertikülit [PDF]
Doç. Dr. Metin Kapan
(s. 93-104)

İkinci Bölüm: Peptik Ülser Hastalığı

Peptik Ülser Hastalığı: Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tanı ve Komplikasyonlar [PDF]
Prof. Dr. Hülya Uzunismail
(s. 105-112)

Peptik Ülserin Tıbbi Tedavisi [PDF]
Prof. Dr. Murat Tuncer
(s. 113-117)

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi [PDF]
Prof. Dr. Hasan Kalafat
(s. 119-131)

Üçüncü Bölüm: Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Gastroözofageal Reflü Hastalığı: Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tanı ve Komplikasyonlar [PDF]
Prof. Dr. Murat Tuncer
(s. 133-138)

Gastroözofageal Reflü Hastalığının Tıbbi Tedavisi [PDF]
Prof. Dr. Kadir Bal
(s. 139-142)

Antireflü Cerrahisinin Tarihi Gelişimi ve Rudolf Nissen [PDF]
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
(s. 143-147)

Gastroözofageal Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisi [PDF]
Doç. Dr. Turgut İpek
(s. 149-162)

Dördüncü Bölüm: 
Çocuklarda Sık Rastlanan Üst Gastrointestinal Hastalıklar

Çocuklarda Gastroözofageal Reflü [PDF]
Prof. Dr. Güngör T. Tümay
(s. 163-167)

Çocuklarda Korozif Özofajitler [PDF]
Doç. Dr. Tufan Kutlu
(s. 169-177)

Çocuklarda Gastrit ve Peptik Ülser [PDF]
Doç. Dr. Tülay Erkan
(s. 179-189)

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları [PDF]
Prof. Dr. Fügen Çullu
(s. 191-198)

Beşinci Bölüm: İnflamatuar Barsak Hastalıkları

İnflamatuar Barsak Hastalıkları: Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tanı ve Komplikasyonlar [PDF]
Prof. Dr. Ergun Oktay
(s. 199-206)

İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Tıbbi Tedavisi [PDF]
Prof. Dr. İbrahim Yurdakul
(s. 207-218)

İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi [PDF]
Doç. Dr. Serdar Yüceyar
(s. 219-234)

Altıncı Bölüm: Gastrointestinal Kanserler

Onkolojik Cerrahinin Temel İlkeleri [PDF]
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
(s. 235-239)

Özofagus Kanseri: Tanı ve Cerrahi Tedavi [PDF]
Doç. Dr. Mehmet Faik Özçelik
(s. 241-251)

Mide Kanseri: Tanı ve Cerrahi Tedavi [PDF]
Doç. Dr. Metin Kapan
(s. 253-269)

Kolorektal Kanserler: Tanı ve Cerrahi Tedavi [PDF]
Doç. Dr. Tayfun Karahasanoğlu
(s. 271-279)

Gastrointestinal Sistem Tümörlerine Onkolojik Yaklaşım [PDF]
Prof. Dr. Evin Büyükünal, Doç. Dr. Gökhan Demir
(s. 281-295)

Yedinci Bölüm: Gastrointestinal Kanamalar

Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Genel Bakış [PDF]
Prof. Dr. Feridun Şirin
(s. 297-300)

Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Tıbbi Tedavi [PDF]
Prof. Dr. Kadir Bal
(s. 301--308)

Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Cerrahi Tedavi [PDF]
Doç. Dr. Melih Paksoy
(s. 309-319)