Sempozyum Dizisi Yayın No: 31   

   

Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Erişkinde Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlar

Editörler: Prof. Dr. Fehmi Tabak, Prof. Dr. Recep Öztürk,
Prof. Dr. Yıldırım Aktuğlu
(
16 Yazar Katılımıyla, 270 Sayfa)
Kasım 2002

 


İçindekiler

 

Birinci Bölüm: Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Geçmişten Günümüze Antibiyotikler [PDF]
Prof. Dr. Yıldırım Aktuğlu (s. 9-22)

Antibiyotikler I [PDF]
Yard. Doç. Dr.
Oral Öncül (s. 23-38)

Antibiyotikler II [PDF]
Uz. Dr. Gökhan Aygün (s. 39-54)

Antibiyotikler III [PDF]
Uz. Dr.
Reşat Özaras, Prof. Dr. Fehmi Tabak, Prof. Dr. Recep Öztürk (s. 55-82)

Antimikrobik İlaçlara Karşı Direnç Mekanizmaları ve Günümüzde Direnç Durumu [PDF]
Prof. Dr. Recep Öztürk (s. 83-100)

Klinikte Antibiyotik Kullanımı [PDF]
Prof. Dr. Fehmi Tabak (s. 101-109)

 

İkinci Bölüm: Erişkinde Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlar

Toplum Kökenli Enfeksiyonu Olan Hastaya Klinik Yaklaşım [PDF]
Doç. Dr. Ali Mert (s. 111-130)

Sepsis ve Septik Şok [PDF]
Uz. Dr. Gökhan Aygün (s. 131-140)

Akut Menenjit Sendromu [PDF]
Doç. Dr. Şaban Çavuşlu (s. 141-151)

İnfektif Endokardit [PDF]
Prof. Dr. Kadir Biberoğlu (s. 153-166)

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları [PDF]
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu (s. 167-182)

Toplumdan Edinilmiş Pnömoni [PDF]
Prof. Dr. Lütfiye Mülazımoğlu (s. 183-186)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Atak: Antibiyotik Kullanımı [PDF]
Prof. Dr. Sema Umut (s. 187-193)

Akut İnfeksiyöz İshaller [PDF]
Prof. Dr. Recep Öztürk (s. 195-224)

Üriner Sistem Enfeksiyonları [PDF]
Doç. Dr. Halit Özsüt (s. 225-232)

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar [PDF]
Prof. Dr. Fehmi Tabak
(s. 233-242)

Dermatolojik Enfeksiyonlar ve Dermatolojide Antibiyotik Kullanımı [PDF]
Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir (s. 243-247)

Toplumdan Edinilmiş Karın İçi Enfeksiyonlar [PDF]
Prof. Dr. Hasan Kalafat
(s. 249-258)

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları [PDF]
Doç. Dr. Fahri Erdoğan (s. 259-266)