Sempozyum Dizisi Yayın No: 48  

   

Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu,
 Tıbbi Malpraktis ve
Adli Raporların Düzenlenmes
i
 

Editörler: Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz
Prof. Dr. Gürsel Çetin


Şubat 2006

 


İçindekiler

Hekimlerin Ceza Hukuku Karşısındaki Durumları [PDF]
Yard. Doç. Dr. Tanıl Başkan
(s. 9-30)

Tıbbi Malpraktis [PDF]
Prof. Dr. Gürsel Çetin (s. 31-42)

Aydınlatılmış Onam [PDF]
Uzm. Dr. Abdi Özaslan (s. 43-54)

Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik [PDF]
Doç. Dr. A. Coşkun Yorulmaz, Dr. Ziya Kır, Dr. H. Çetin Ketenci
(s. 55-69)

İstanbul Tabip Odasına Başvurulan Tıbbi Uygulama Hataları [PDF]
Prof. Dr. Sermat Koç (s. 70-81)

Sağlık Çlaışanı Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası [PDF]
Uzm. Dr. Taner Güven (s. 82-88)

Yapılandırılmış Tıbbi Malpraktis Olgu Tartışması [PDF]
Prof. Dr. Gürsel Çetin, Dr. Ömür Şanyüz (s. 89-91)

Adli Olguya Yaklaşım "Audi Alterem Partem" [PDF]
Prof. Dr.
Şebnem Korur Fincancı (s. 92-103)

Türk Ceza Kanunu Açısından Yaralanmalar [PDF]
Prof. Dr. Gürsel Çetin (s. 104-117)

Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ruhsal Travma [PDF]
Doç. Dr. Gökhan Oral (s. 118-126)

Cinsel Saldırılar [PDF]
Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz, Dr. Ömür Şanyüz, Dr. H. Çetin Ketenci         (s. 127-141)

Beden Muayenesi [PDF]
Prof. Dr.
Şebnem Korur Fincancı,  Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz  (s. 142-146)

Adli Raporların Hazırlanmasında Kullanılan Kılavuz  [PDF]
Doç. Dr. Nadir Arıcan, Dr. Oğuzhan Ekizoğlu (s. 147-155)

Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar İçin Kılavuz [PDF]
Doç. Dr. Yasemin Balcı, Uzm. Dr. Sadullah Güzel, Prof. Dr. Gürsel Çetin (s.155-184)

Adli Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar [PDF]
Uzm Dr. Abdi Özaslan (s. 185-192)

Ölüm Olgularının Hekim Sorumluluğu ve Postmortem İncelemeler [PDF]
Prof. Dr. Sermet Koç (s. 193-213)

Yapılandırılmış Adli Olgu Tartışması [PDF]
Prof. Dr. Gürsel Çetin, Dr. Ziya Kır, Dr. H. Çetin Ketenci
(s. 214-215)