Sempozyum Dizisi Yayın No: 62  

   

Türkiye'de Sık Karşılaşılan Psikiatrik Hastalıklar

Editörler: Prof. Dr. Müfit Uğur
Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu
Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu


Mart 2008

 

 

İçindekiler

 

Türk Tarihinde Psikiyatriye Bakış [PDF]
N. Sarı, B. Akgün (s. 1-24)

Psikiyatrik Hastalıkların Epidemiyolojisi [PDF]
T. Ertan (s. 25-30)

Halk Sağlığı Açısından Psikiyatrik Hastalıklar [PDF]
E. Erginöz (s. 31-41)

Hekimlerin Karşılaştığı Adli-Psikiyatrik Problemler [PDF]
İ. Balcıoğlu (s. 41-48)

Şizofreni [PDF]
R. Yavuz (s. 49-58)

Duygudurum Bozuklukları [PDF]
M. Uğur (s. 59-84)

Alzhaimer Hastalığı [PDF]
E. Eker (s. 85-110)

Hezeyanlı Bozukluk [PDF]
M. Savrun (s. 111-116)

Psikiyatri ve Genel Tıp [PDF]
K. Arıkan (s. 117-118)

Meme Kanserli Hastaya Cerrah Gözü İle Bakış [PDF]
H. Ünal (s. 119-126)

Sigara Bağımlılığı ve Kadın [PDF]
M. Uğur (s. 127-142)

Kardiyak Hastalarda Psikososyal Problemler [PDF]
S. Erdine, N. Ertürk (s. 143-146)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu [PDF]
L. Kayaalp (s. 147-152)

Suç Mağduru Çocuklar [PDF]
N. Ziyalar (s. 153-156)

Özel Eğitim Gerektiren Psikiyatrik Durumlar [PDF]
B. Doğangün (s. 157-174)

Anksiyete Bozuklukları [PDF]
N. Kocabaşoğlu (s. 175-184)

Obsesif Kompulsif Bozukluk [PDF]
R. Bayar (s. 185-192)

Psikiyatrik Aciller [PDF]
T. Şuer (s. 193-196)

Medikal Onkolojide Problemlere Onkolog Gözü İle Bakış [PDF]
Ç. Papila (s. 197-200)

Madde Bağımlılığına Genel Bakış [PDF]
M. Tosun (s. 201-220)

Alkol Bağımlılığı [PDF]
R. Bayar (s. 221-230)

Sigara Bağımlılığı [PDF]
T. Demir (s. 231-238)

Kişilik Bozukluğu [PDF]
K. Doksat (s. 239-254)

Radyasyon Onkolojisinde Psikososyal Problemler [PDF]
F.Ö. Dinçbaş (s. 255-258)

Diyabetik Hastalarda Psikososyal Problemler [PDF]
U. Görpe (s. 259-262)

Romatolojik Hastalarda Görülen Psikiyatrik Problemler [PDF]
G. Hatemi (s. 263-268)

Suç İşleyen Psikiyatrik Hastalar [PDF]
İ. Balcıoğlu (s. 269-274)

Psikofarmakoloji [PDF]
A. Duran (s. 275-302)

Psikoterapiler [PDF]
M. Özmen (s. 303-322)

Cinsel Problemler ve Çareleri [PDF]
M. Oktay (s. 323-328)

Psikiyatrik Hastalarda Oksidatif Stresin Rolü [PDF]
K. Gümüştaş (s. 329-340)

Obezitenin Psikiyatrik Rolü [PDF]
R. Yavuz (s. 341-348)

Gebelik ve Doğumla Tetiklenen Psikiyatrik Hastalıklar [PDF]
N. Kocabaşoğlu, S.Z. Başer (s. 349-354)

Şizofreni ve Aile [PDF]
İ. Balcıoğlu, S.Z. Başer (s. 355-358)